Regler for udmeldelseMedlemmer kan udmeldes af foreningen - med mindst 1 måneds varsel - fra den 30. juni eller 31. december, mod at medlemmet betaler administrationsomkostningerne ved opsigelse af medlemskab af Antenneforeningen Øst p.t. kr. 300,00 inkl. momsSignalet lukkes/frakobles af anlægget første hverdag efter udmeldelsesdato - dette sker uden gebyr. 

Såfremt et udmeldt medlem/ejendom senere ønsker fornyet medlemskab, skal der betales ny tilslutningsafgift p.t. kr. 300,- inkl. moms.

Vær opmærksom på, at når du er frakoblet, så er der heller ikke mulighed for bredbånd fra YouSee - dette gælder også bredbånd fra TDC-erhverv - gennem Antenneforeningen Øst's kabler. Hvis du ønsker bredbånd uden tv-pakke, så skal du bede om basispakken  i stedet for.

Ønskes udmeldelse på andre tidspunkter på grund af salg mv., tilbagebetales betalt kontingent ikke.

Her nedenfor er link til udfyldelse og printning af blanket.

Blanketten findes her 

Blanketten skal forsynes med alle ejeres underskrifter. Den underskrevne blanket skal derefter afleveres til kassereren i foreningen, i rette tid i forhold til opsigelsesfristerne dvs. mindst en måned før udmeldelsesdato. 

Udmeldelse kan ske pr. 30-06-2022.
Blanket afleveres senest 30-05-2022.
 
   
 
Cookies

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål til dit medlemskab.

Se kontaktinfo under Foreningen