Ingen tilbagebetaling af gebyr
Forening: Bramming Antenneforeningen Øst
Publiceret af: næstformanden
Dato: 28-10-2020 22:00:59
Kategori: Generelt
     
Et tidligere medlem har indgivet en klage til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende vores administrationsgebyr, i forbindelse med udmeldelse af foreningen.

Bestyrelsen har hele tiden påpeget, at det er lovligt at opkræve dette gebyr og Slots- og Kulturstyrelsen har nu truffet afgørelse i sagen. 

Slots- og Kulturstyrelsen finder, at opkrævning af gebyr på 300 kr. for udmeldelse af Antenneforeningen Øst (CVR nr. 17983490) på det oplyste grundlag, er sket i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om fritagelse for og tilslutning til betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg (bekendtgørelse nr. 685 af 8. juni 2016). Antenneforeningen Øst skal derfor ikke tilbagebetale udmeldelsesgebyr på 300 kr. 

 
Cookies

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål til dit medlemskab.

Se kontaktinfo under Foreningen