TV-pakker

Priser på tv-pakker i 2024 

Grundpakke     

Mellempakke      

Mellempakke
bland selv

Fuldpakke       

Fuldpakke
bland selv


TV-pakke inkl. moms 1. halvår    

 kr. 944,32 

 kr. 2536,32 

 kr. 2536,32 

 kr. 3276,60 

 kr. 3276,60


Copydan afgift – momsfri 

 kr.673,68

 kr.736,68

 kr.733,80

 kr.863,40

 kr.856,92


I alt til betaling pr. 02.01.2024 

 kr. 1618,00

 kr.3273,00

 kr.3270,12

 kr.4140,00

 kr.4133,52


Til betaling pr. 01.07.2024 

 kr.944,00

 kr.2537,00

 kr.2537,00

 kr.3276,00

 kr.3276,00

 
I alt for 2024


 kr.2562,00

 kr.5810,00

 kr.5807,12

 kr.7416,00

 kr.7409,52Grundkontingent for 2024 er kr. 0,- inkl. moms er med i ovenstående priser.
Da vi ikke har fået copydan priserne i nu, er de oplyste priser med forbehold for ændringer

Pris på "Mellempakke Bland Selv" og "Fuldpakke Bland Selv" er næsten den samme som hhv. Mellempakke og Fuldpakke. Forskellen ligger i Copydan afgiften. 
Du kan læse mere om "Bland Selv" under kanaloversigt 


Forskellen på opkrævning 1. halvår og 2. halvår:
1. halvår opkræves der for Copydan/Koda for hele året.

Vi vil opfordre alle medlemmer til at tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice. 

Du skal i forbindelse med oprettelse til Betalingsservice bruge:

PBS-kreditor nr. 04804678

Debitorgruppe 00001

Kundenr. er dit medlemsnr., som fremgår af tilsendt indbetalingskort. Medlemsnummer kan oplyses ved henvendelse til foreningens kasserer  Folmer Pultz.Kontingent, restancer og gebyr kan indsættes på foreningens konto i ANDELSKASSEN på reg. nr. 5971 og konto 4009715 eller MobilePay til 33309. (husk at påføre ejendommens adresse eller medlemsnr. i tekstfelt til modtager.)


Betales der ikke til tiden:
1. rykker med gebyr kr.. 100,00 inkl. moms udsendes umiddelbart derefter og med sidste rettidige betalingsdag 7 dage efter.

2. rykker med gebyr  kr.. 100,00 inkl. moms udsendes umiddelbart efter betalingsfristen for 1. rykker er udløbet og med konsekvens at antennesignalet afbrydes hvis ikke betalingsfristen overholdes for 2. rykker (Betales ikke ved 2. rykker, lukkes signalet.)

Hvis antennesignalet afbrydes, vil man først blive tilsluttet igen, når samtlige restancer, rykkergebyrer og genoplukningsgebyr kr. 695 inkl. moms er betalt.

Cookies

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål til dit medlemskab.

Se kontaktinfo under Foreningen