Priser

Prisblad gældende fra 1. januar 2024

Priser er inkl. moms.


Medlemskontingent kr. 0,- årligt  
- opkræves primo januar.

(skal betales af alle medlemmer - også dem som har internet uden tv / basispakken).


TV:

Priser på tv-pakker er specificeret under tv-pakker 


Gebyr:

Rykkergebyr, 1.rykker kr. 100,-

Rykkergebyr, 2.rykker kr. 100,-

Genoplukningsgebyr kr. 695,-

Ændring ned i tv-pakke kr. 0,- (fra større til mindre pakke)

Ændring op i tv-pakke kr. 0,- (fra mindre til større pakke)

Administrationsgebyr ved udmeldelse kr. 0,-

Gentilslutning (tidligere medlemsadresse) kr. 300,- dog ved internet uden tv gratis

Nytilslutning (ny adresse) kr. 600,- dog ved internet uden tv gratis*
      *pris på kabeltrækning m.m. aftales med vores tekniker


Kontingent, restancer og gebyr kan indsættes på foreningens konto i ANDELSKASSEN på reg. nr. 5971 og konto 4009715 eller MobilePay til 33309. (husk at påføre ejendommens adresse eller medlemsnr. i tekstfelt til modtager.)

Vi vil opfordre alle medlemmer til at tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice. Du skal i forbindelse med oprettelse til Betalingsservice bruge:

PBS-kreditor nr. 04804678

Debitorgruppe 00001

Kundenr. er dit medlemsnr., som fremgår af tilsendt indbetalingskort. Medlemsnummer kan oplyses ved henvendelse til foreningens kasserer  Folmer Pultz.
Cookies

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål til dit medlemskab.

Se kontaktinfo under Foreningen